Katona akarok lenni Tartalékos akarok lenni Hírek Ügyintézés Szervezet Hirdetmények Közérdekű adatok Érdekvédelem
Katonai szolgálat igazolása
2013.09.24. 19:28
A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 26. § (5) bekezdése alapján:
I. A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (továbbiakban: MH KIKNYP) által a katonai szolgálattal kapcsolatos adatszolgáltatás kiadása a hadköteles nyilvántartásból:
 • minden 18-50 év közötti férfi számára,
 • azon 50 év feletti férfiak számára, akik a Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos állományából váltak ki, és még nem érték el a katonai szolgálat felső korhatárát (amely jelenleg megegyezik az öregségi nyugdíjkorhatárral).
Kérelem letöltése: MH_KIKNYP_Kat_Szolg_Ig.pdf

Kérelem megküldése:
postacím: MH KIKNYP, 1885 Budapest, Pf. 25.
fax: (+36-1) 2365-290,
e-mail: kiknyp@hm.gov.hu

A kérelmet minden esetben dátummal és a kérelmező aláírásával el kell látni!

Ügyfélkapun keresztül:

A szükséges formanyomtatványt MHKIKNYP_01.jar az általános nyomtatványkitöltő programmal (ÁNYK-AbevJava) történő kitöltése után az Ügyfélkapun keresztül kell megküldeni az MH KIKNYP részére. A formanyomtatványhoz tartozó kitöltési útmutató a következő linkről letölthető: MHKIKNYP_01_doc.jar

Ügyfélkapun keresztül történő igénylés esetén szükséges formanyomtatvány: MHHKNYP_01.jar

Az ügyintézés illetékmentes.

II. Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltár és Irattár Központi Irattár (továbbiakban: HM HIM KI) által a katonai szolgálattal kapcsolatos adatszolgáltatás kiadása a hadköteles nyilvántartásból:
 • minden 50 év feletti férfi részére, akik nem tartoznak az I. pontban meghatározott személyek körébe.
Kérelem letöltése: HM_HIM_KI_Kat_Szolg_Ig.pdf

Kérelem megküldése:

postacím: HM HIM Központi Irattár, 1438 Budapest, Pf. 430
fax: (36-1) 2125-324
e-mail: kozponti.irattar@hm.gov.hu


Az MH KIKNYP-től adatszolgáltatás kéréséhez szükséges tudnivalók:


Kérelem megküldése történhet:
 • formanyomtatványon vagy
 • egyedi kérelemben
Az igazolás igényléséhez formanyomtatvány az oldalról letölthető, a megyei toborzó és érdekvédelmi központokban/irodákban személyesen kitölthető, vagy egyedi kérelem megküldése lehetséges.

Egyedi kérelem kötelező tartalmi elemei:
 • az érintett személy (akire a kérelem vonatkozik) személyes adatait (nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét), lakcímét,
 • miről kér igazolást,
 • milyen célból kéri az igazolást,
 • a kézbesítés módját (fax, posta, e-mail) és a pontos címet, e-mail címet, illetve faxszámot,
 • ha a kérelmező nem egyezik meg azzal a személlyel, akire a kérelem vonatkozik, a kérelmező személyes adatait, lakcímét.
A kérelmet minden esetben dátummal és a kérelmező aláírásával el kell látni, postai úton, faxon vagy e-mailben kell eljuttatni az MH KIKNYP részére.

Ügyfélkapun történő igénylés esetén:

A formanyomtatványt az általános nyomtatványkitöltő programmal (ÁNYK-AbevJava) történő kitöltés után az Ügyfélkapun keresztül kell megküldeni az MH KIKNYP részére.

Ha a kérelmező nem egyezik meg azzal, akire a kérelem vonatkozik, a következő okmányokat csatolni szükséges:

 • Törvényes képviselő esetén a jogosultságot (pl. gyámságot, gondnokság alá helyezést) elrendelő határozat másolatát.
 • Özvegyi nyugdíj igényléséhez benyújtott kérelem esetén a halotti anyakönyvi kivonat és a házassági anyakönyvi kivonat (élettársi kapcsolat esetén az élettársi szerződés vagy a jegyző által az élettársi kapcsolatról kiállított igazolás) másolatát.
 • Árvaellátás igényléséhez benyújtott kérelem esetén a halotti anyakönyvi kivonat és a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.
 • A kérelem benyújtására természetes és jogi személy is meghatalmazható. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazó, a meghatalmazott és a két tanú teljes nevét, lakcímét, saját kezű aláírását, valamint azt, hogy a meghatalmazás mire terjed ki.
Elektronikus úton történő megküldés esetén a jogosultságot igazoló irat szkennelt másolatát a kérelemhez csatolni kell.

Meghatalmazás minta letöltése:
MH_KIKNYP_Kat_Szolg_Ig_Meghatalmazas.pdf

Ügyintézők elérhetősége

MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (18-50 év közötti személyek, valamint a kiképzett tartalékos állomány részére)

Telefonos ügyfélszolgálat:
hétfőtől csütörtökig: 09:00-15:00
pénteken: 09:00-13:00
Telefonszám: (+36-1) 236-5111 / mellék: 26-571 vagy 25-336, (+36-1) 237-5528
HM és BM hálózatból 02-22-65-71 vagy 02-22-53-36
E-mail cím: kiknyp@hm.gov.hu

Személyes ügyfélfogadást csak sürgős/eseti ügyekben, egyeztetett időpontban tudunk biztosítani.

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattár (50 év feletti személyek részére)
Telefonos ügyfélszolgálat:
Telefonszám: (+36-1) 212-4430
E-mail cím: kozponti.irattar@hm.gov.hu
kapcsolódó tartalmak
toborzóirodák
Hogy segítsük a tájékozódást, kérjük az alábbi listából válassza ki azt a megyét, ahol Ön kapcsolatba szeretne lépni munkatársainkkal!
Kérjük válasszon!
naptár
hasznos linkek


honvédelem.hu hírei
kiemelt témák
Alapfogalmak
Kiképzés
Szolgálat
Katonai szolgálat igazolása
szabályzatok, dokumentumok, nyomtatványok
tartalom2