Katona akarok lenni Tartalékos akarok lenni Hírek Ügyintézés Szervezet Hirdetmények Közérdekű adatok Érdekvédelem
Katonai Igazgatási Osztály
Feladata:

A katonai igazgatási osztály szakmai feladatait a parancsnokhelyettes (hadkiegészítési, toborzási és érdekvédelmi szakterület) irányításával végzi.

Az osztály fő feladata a parancsnokság békében, valamint a különleges jogrend bevezetését követően végrehajtandó hadkiegészítési és katonai igazgatási szakfeladatainak tervezése, szervezése, végrehajtásának szakirányítása, felügyelete és ellenőrzése, ezen belül:
 • Részt vesz a hadkiegészítéssel kapcsolatos jogszabályok és a Magyar Honvédség szintű belső rendelkezések kidolgozásában;
 • Elkészíti és naprakészen tartja a parancsnokságnak a hadkötelezettség fennállása esetén végrehajtásra kerülő hadkiegészítési és katonai igazgatási szakfeladataira vonatkozó terveit és okmányait;
 • Szervezi és végzi a hadkiegészítési, katonai igazgatási szakmai felkészítéseket a parancsnokság és az MH katonai szervezeteinek kijelölt állománya részére;
 • Kidolgozza a sorozó központok és a kihelyezett sorozó bizottságok működésére és az azokba beosztott állomány felkészítésére vonatkozó követelményeket, terveket, és részt vesz a felkészítések végrehajtásában;
 • Kezeli az önkéntes tartalékos állomány békében és különleges jogrend fennállása esetén történő behívásának előkészítéséhez, és a behívás végrehajtásához szükséges nyilvántartást, végzi az önkéntes tartalékosok munkáltatóival történő kapcsolattartást, elkészíti az önkéntes tartalékosok behívására vonatkozó tervet és okmányokat, tervezi, szervezi a behívás előkészítését, és ellenőrzi annak végrehajtását;
 • Ellenőrzi a katonai igazgatási központoknak a kiképzett tartalékosok katonai szervezetek hadi beosztásaiba történő kiírásával kapcsolatos békeidejű feladatainak végrehajtását, megelőző védelmi helyzetben és rendkívüli állapotban tervezi, szervezi és ellenőrzi a kiképzett tartalékosok behívását;
 • Segíti és ellenőrzi a katonai igazgatási központoknak a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek és a honvédelemben közreműködő szervek részére szükséges gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségek teljesítésének előkészítésével kapcsolatos békeidejű feladatainak végrehajtását, felügyeli a hatósági nyilvántartás vezetését, kidolgozza a hatósági ügyintézéshez szükséges iratmintákat;
 • Elkészíti a gazdasági és anyagi szolgáltatásokkal kapcsolatos elektronikus hatósági ügyintézéshez szükséges elektronikus formanyomtatványokat és ügyleírásokat, részt vesz az elektronikus hatósági ügyintézéssel kapcsolatos parancsnokság szintű intézkedés kidolgozásában;
 • Segíti a védelmi igazgatás területi szerveivel történő kapcsolattartást, elkészíti a megyei és fővárosi védelmi bizottságok részére a hadkiegészítéssel és a katonai igazgatással kapcsolatos beszámolókat;
 • Kidolgozza a megyei és fővárosi védelmi bizottságoknak a hadkötelezettséggel, a meghagyással és a gazdasági és anyagi szolgáltatásokkal kapcsolatos feladataira vonatkozó mintatervét, a védelmi bizottságok katonai igazgatási munkacsoportjai ügyrendjét;
 • Végzi a központparancsnokok és a katonai igazgatási és érdekvédelmi irodavezetők megyei, fővárosi védelmi bizottságokban történő tevékenységre történő felkészítését;
 • A hadkiegészítési és katonai igazgatási feladatok végrehajtása, az azokra történő felkészítés tervezése és végrehajtása érdekében kapcsolatot tart a fővárosi, megyei védelmi bizottságok titkáraival;
 • A hadkötelezettség fennállása idején tervezi, szervezi és ellenőrzi a Sorozó Központoknak az MH hadkötelesekkel történő hadkiegészítésével kapcsolatos feladatai végrehajtását;
 • Megelőző védelmi helyzetben, rendkívüli állapotban, szükségállapotban és váratlan fegyveres támadás idején tervezi, szervezi és ellenőrzi a katonai igazgatási központoknak az MH, a rendvédelmi szervek és a honvédelemben közreműködő szervek részére szükséges gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségek teljesítésének végrehajtását;
 • Koordinálja a hadkiegészítési feladatokat az MH katonai szervezetei és a katonai igazgatási központok, toborzó és érdekvédelmi központok, valamint a katonai igazgatási és érdekvédelmi irodák között.
 • Intézi a munkáltatói kompenzációval kapcsolatos ügyeket.
toborzóirodák
Hogy segítsük a tájékozódást, kérjük az alábbi listából válassza ki azt a megyét, ahol Ön kapcsolatba szeretne lépni munkatársainkkal!
Kérjük válasszon!
naptár
hasznos linkek


honvédelem.hu hírei
kiemelt témák
Alapfogalmak
Kiképzés
Szolgálat
Katonai szolgálat igazolása
szabályzatok, dokumentumok, nyomtatványokddd
tartalom2