Katona akarok lenni Tartalékos akarok lenni Hírek Ügyintézés Szervezet Hirdetmények Közérdekű adatok Érdekvédelem
Katonai Okmánykezelő Iroda
Bemutatkozás

A Magyar Honvédség személyi állományának okmányellátása

A Katonai Okmánykezelő Iroda az állományilletékes személyügyi szervekkel együttműködve, országos hatáskörrel és kizárólagos jogkörrel tervezi és végzi a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) teljes személyi állományának hivatásos, szerződéses, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, ideiglenes szolgálati, katonai nyugdíjas, kormánytisztviselői és közalkalmazotti munkáltatói igazolvánnyal, illetve hatósági és ellenőri igazolvánnyal történő ellátását, az okmányok központi nyilvántartásának vezetését.

Gondoskodik az okmányokkal kapcsolatos központi feladatok ellátásáról, továbbá a visszavonásra került igazolványok megsemmisítéséről az elvesztett, ellopott okmányok hatálytalanításáról, Honvédelmi Közlönyben történő közzétételéről.

A honvédségi szolgálati és munkáltatói igazolványok a honvédek esetében a szolgálati viszonyt, a közalkalmazottak esetében a honvédség személyi állományába tartozást igazolja. Katonai nyugdíjas igazolvány a honvédség által biztosított ellátások igénybevétele érdekében, jogosultság igazolására alkalmas. A nyugállományú katona, a jogállásához kapcsolódó jogosultságait, a katonai nyugdíjas igazolvánnyal igazolja. A hatósági és ellenőri igazolványok a hatósági és ellenőri tevékenység végrehajtására kijelölt állomány ez irányú jogosultságának igazolására szolgál.

Magyarország területén kívül szolgálatot teljesítő állomány okmányellátása

Az MH személyi állományának igazolványokkal történő ellátása mellett a Katonai Okmánykezelő Iroda ellátja a Magyarország területén kívüli szolgálat teljesítésére kijelölt személyi állományt, a NATO beosztásban szolgálatot teljesítő állományt, valamint az NRF (NATO Responsible Force) állományába kijelölt személyeket, a Genfben 1949. augusztus 12-én kelt Egyezményben foglaltaknak megfelelő szolgálati és munkáltatói igazolványokkal, valamint a segítségnyújtás és azonosítás biztosításhoz elengedhetetlen személyi igazolójeggyel, továbbá egészségügyi és egyházi személyek részére speciális státusz megkülönböztetését szolgáló "személyazonossági igazolványt" bocsát ki.

Az okmányok a nemzetközi jogi normákban és a magyar jogszabályokban biztosított kiváltságok és mentességek igazolását és érvényesítését hivatottak betölteni.

Külföldi fegyveres erők, nemzetközi katonai parancsnokságok, azok állománya és hozzátartozóik nyilvántartásba vétele, okmányellátása


A Katonai Okmánykezelő Iroda 2012-ben kezdte meg a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, állományuk és hozzátartozóik nyilvántartásával, valamint szolgálati célú tartózkodásukhoz kapcsolódó igazolványok, igazolások, hozzátartozó adatlapok kibocsátásával kapcsolatos feladatokat ellátását.

A nyilvántartási és okmányellátási rendszer megalkotását Magyarország több mint tízéves NATO-tagságból kifolyólag, számos olyan szövetségi programban való részvétele indokolta, melynek révén hazánk területén nagyobb létszámú külföldi katonai állomány állomásozhat (teljesít szolgálatot). Mindezek mellett, felállításra került Magyarország területén egy NATO kiválósági központ, amely mint nemzetközi katonai parancsnokság lévén sajátos jogállást élvez.

A jelenlegi rendszer a külföldi fegyveres erők, nemzetközi katonai parancsnokságok és azok állománya tagjai és hozzátartozóik nemzetközi jogi normákban és a magyar jogszabályokban biztosított kiváltságai és mentességei fennállásának igazolását, valamint azok érvényesítését és végrehajtását szolgálja.

Hadkötelesek katonák okmányellátása

A Katonai Okmánykezelő Iroda különleges jogrend időszakában, a hadkötelezettség bevezetését követően szolgálati viszony és személyazonosság igazolása céljából katonai igazolványt bocsát ki a hadköteles katonák részére, a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról 2013. évi XCVII. törvényben deklaráltaknak megfelelően.

Irodavezető:

          Szabó Veronika őrnagy
          tel.: +36-1-236-5443 HM: 26-416
          fax.: +36-1-236-5290 HM: 02-2-21-922
          e-mail: szabo.veronika@mil.hu
kapcsolódó tartalmak
toborzóirodák
Hogy segítsük a tájékozódást, kérjük az alábbi listából válassza ki azt a megyét, ahol Ön kapcsolatba szeretne lépni munkatársainkkal!
Kérjük válasszon!
naptár
hasznos linkek


honvédelem.hu hírei
kiemelt témák
Alapfogalmak
Kiképzés
Szolgálat
Katonai szolgálat igazolása
szabályzatok, dokumentumok, nyomtatványokddd
tartalom2