Katona akarok lenni Tartalékos akarok lenni Hírek Ügyintézés Szervezet Hirdetmények Közérdekű adatok Érdekvédelem
Katonai szolgálat igazolása
2013.09.24. 19:28


A honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény 15-16. §-a, valamint a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény végrehajtásáról szóló 385/2022. (X. 13.) Korm. rendelet alapján:

I. A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (továbbiakban: MH KIKNYP) által a hadkötelezettség alapján teljesített katonai szolgálattal kapcsolatos hatósági bizonyítvány kiadása a hadköteles nyilvántartásból: 

Az MH KIKNYP az alábbi személyekre vonatkozóan állíthat ki hatósági bizonyítványt: 

– 18. életévét betöltött férfiak, 

– akik még nem érték el, vagy adott évben érik el a katonai szolgálat felső korhatárát (mely alapesetben megegyezik a  vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárral) 


Hatósági bizonyítványban igazolható adatok:

– hadkötelezettség alapján teljesített szolgálattal kapcsolatos adatok,

– nyilvántartásba vétel.


Kérelem letöltése: kérelem minta 2023


Kérelem megküldése:

postacím: MH KIKNYP, 1885 Budapest, Pf. 25.

e-mail: kiknyp@hm.gov.hu

A kérelmet minden esetben dátummal és a kérelmező aláírásával el kell látni!


Az ügyintézés illetékmentes.


II. Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattár (továbbiakban: HM HIM KI) által a katonai szolgálattal kapcsolatos adatszolgáltatás kiadása:

– minden a katonai szolgálat felső korhatárát elért férfi részére a hadkötelezettség alapján teljesített katonai szolgálatokról,

– valamint minden kérelmező részére az önként teljesített katonai szolgálatokról, (pl. önkéntes tartalékos, hivatásos, szerződéses katonai szolgálat) valamint a foglalkoztatási és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyokról állít ki kérelemre hatósági bizonyítványt.

Kérelem letöltése: HM HIM kérelem minta 2023


Kérelem megküldése:


postacím: HM HIM Központi Irattár, 1438 Budapest, Pf. 430

fax: (36-1) 2125-324

e-mail: kozponti.irattar@hm.gov.huAz MH KIKNYP-től hatósági bizonyítvány kéréséhez szükséges tudnivalók:


Kérelem megküldése történhet:

– formanyomtatványon vagy

– egyedi kérelemben

A hatósági bizonyítvány igényléséhez formanyomtatvány pdf formátumban az oldalról letölthető, a hadkiegészítő és toborzó központokban/irodákban személyesen kitölthető, vagy egyedi kérelem megküldése lehetséges.


Egyedi kérelem kötelező tartalmi elemei:

– az érintett személy (akire a kérelem vonatkozik) személyes adatai (nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét), lakcíme,

– miről kér hatósági bizonyítványt,

– milyen célból kéri a hatósági bizonyítványt,

– a kézbesítés módja (posta, e-mail) és a pontos címe, e-mail cím

– ha a kérelmező nem egyezik meg azzal a személlyel, akire a kérelem vonatkozik, a kérelmező személyes adatai, lakcíme.

A kérelmet minden esetben dátummal és a kérelmező aláírásával el kell látni, postai úton vagy e-mailben kell eljuttatni az MH KIKNYP részére


Ha a kérelmező nem egyezik meg azzal, akire a kérelem vonatkozik, a következő okmányokat csatolni szükséges:

– Törvényes képviselő esetén a jogosultságot (pl. gyámságot, gondnokság alá helyezést) elrendelő határozat másolatát.
– Özvegyi nyugdíj igényléséhez benyújtott kérelem esetén a házassági anyakönyvi kivonat (élettársi kapcsolat esetén annak igazolására vonatkozó okirat) másolatát.
– Árvaellátás igényléséhez benyújtott kérelem esetén a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.
– A kérelem benyújtására természetes és jogi személy is meghatalmazható. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazó, a meghatalmazott és a két tanú teljes nevét, lakcímét, saját kezű aláírását, valamint azt, hogy a meghatalmazás mire terjed ki.

Elektronikus úton történő megküldés esetén a jogosultságot igazoló irat szkennelt másolatát a kérelemhez csatolni kell.

 Meghatalmazás.pdf

 

Ügyintézők elérhetősége

MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (a katonai szolgált felső korhatárát még el nem ért, vagy adott évben elérő személyek vonatkozásában a hadkötelezettség alapján teljesített polgári/sorkatonai/tartalékos katonai szolgálatokról)

Telefonos ügyfélszolgálat:
hétfőtől csütörtökig: 09:00-15:00
pénteken: 09:00-13:00
Telefonszám: (+36-1) 237-5528, vagy (+36-1) 236-5289
HM és BM hálózatból 02-22-64-08 vagy 02-22-64-95
E-mail cím: kiknyp@hm.gov.hu
Személyes ügyfélfogadást csak sürgős/eseti ügyekben, egyeztetett időpontban tudunk biztosítani.


HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattár (a katonai szolgálat felső korhatárát elért férfiak részére a hadkötelezettség alapján teljesített katonai szolgálatokról, valamint minden kérelmező részére az önként teljesített katonai szolgálatokról, (pl. önkéntes tartalékos, hivatásos, szerződéses katonai szolgálat) valamint a foglalkoztatási és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyokról állít ki kérelemre hatósági bizonyítványt.

Telefonos ügyfélszolgálat:

Telefonszám: (+36-1) 212-4430

E-mail cím: kozponti.irattar@hm.gov.hu


kapcsolódó tartalmak
toborzóirodák
Hogy segítsük a tájékozódást, kérjük az alábbi listából válassza ki azt a megyét, ahol Ön kapcsolatba szeretne lépni munkatársainkkal!
Kérjük válasszon!
naptár
hasznos linkek


honvédelem.hu hírei
kiemelt témák
Alapfogalmak
Kiképzés
Szolgálat
Katonai szolgálat igazolása
szabályzatok, dokumentumok, nyomtatványokddd
tartalom2